Save with our CRM sale! Get a 20% discount on our CRM system by registering for the annual plan!

Draudimo ir žalų įmonėms

Draudimo ir žalų srityje susiduriama su dideliu duomenų kiekiu. Duomenis reikia apdoroti, saugoti, dalintis. Darbas vyksta patogiau ir lengviau kai jis yra susistemintas ir įvesta tvarka. Patogu kai visą darbo informaciją darbuotas vykstantis į draudimo objektą gali turėti su savimi ir tiesiogiai pildyti sistemoje. Patogu pateikti autentišką vizualią žalos informaciją ir esant poreikiui kontaktuoti su klientais nuotoliniu būdu.
Draudimo ir žalų įmonėms

Savybės

  • Customer relationship management
  • Order management
  • Document management
  • Work calendar
  • Sales management
  • Office management